Gå til hovedindhold

Polar Seafood: Lovforslag i strid med grundloven

Polar Seafood kan blive nødsaget til at sende et stort erstatningskrav mod Selvstyret, hvis forslaget til ny fiskerilov realiseres i sin nuværende form, som de anser for såvel grundlovsstridigt som en overtrædelse af menneskerettighederne.

Omdiskuteret lovforslag: Op mod 40 høringssvar skal nu behandles

Departementet for Fangst og Fiskeri har modtaget op mod 40 svar under høringen af forslaget til ny fiskerilov. Nu begynder arbejdet med at tilpasse forslaget, hvis høringssvarene giver mening, siger naalakkersuisoq.

Polar Seafood: Fatale følger for erhvervet

En konkursbølge blandt lokale fiskere kan blive resultatet, hvis forslaget til ny fiskerilov bliver vedtaget i sin nuværende udformning, vurderer Polar Seafood, der allerede er gået i gang med at gennemgå en lang række engagementer.

Uklart svar fra Kielsen om ny fiskerilov

Naalakkersuisoq for fangst og fiskeri Kim Kielsen mener i et paragraf 37-svar, at forslaget til fiskerilov vil ”medføre et mere effektivt og økonomisk sundt fiskeri”. I samme svarskrift taler han dog om, at det er en afgørende forudsætning, ”at forringelse af effektivitetsgraden og af ressourcerenten undgås eller i hvert fald minimeres”.

Polar Seafood: Hvorfor skal vi stækkes?

For første gang siden udkastet til ny fiskerilov blev sendt i høring, udtaler Polar Seafoods Miki Brøns og Bent Salling sig offentligt.

Fiskeriloven i flammer

- Lovforslaget til den kommende fiskerilov kan ikke accepteres og afbrænding af lovforslaget sker i forbindelse med krav om forlængelse af høringsperioden som den slutter 24. januar, siger fisker- og fangerforeningen i Maniitsoq.

Siumut Nuuk holder borgermøde om forslag til fiskerilov

Høringsfristen om lovforslag til fiskerilov bliver ikke forlænget. Nu inviterer Siumut Nuuk borgere, for at høre deres mening om lovforslaget.

Pengetank vil overveje at gå ind i fiskeriet

Flere faktorer spiller ind, hvis det grønlandske pensionsselskab SISA Pension skal investere i det grønlandske fiskeri, som forslaget til ny fiskerilov lægger op til for at sprede ejerskabet i erhvervet.

Kielsen trodser kritik: Fiskerihøring forlænges ikke

På trods af at fiskere, lokalpolitikere og organisationer inden for fiskerierhvervet har krævet en forlænget høringsfrist, vil naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Kim Kielsen, ikke ændre datoen for at komme med input til den nye fiskerilov.

GE-svada over forslag til ny fiskerilov

Grønlands Erhverv efterlyser en risikovurdering med de omfattende forandringer, som forslaget til ny fiskerilov lægger op til. En forlænget høringsperiode er derfor nødvendigt, fastslår arbejdsgiverorganisationen.

Høring: Vreden ulmer over Kim Kielsen

Blandt fiskere, lokalpolitikere og Grønlands Erhverv er der stor utilfredshed med naalakkersuisoq for fiskeri Kim Kielsens håndtering af den komplekse fiskerilov, der er sendt i høring i otte uger. Det er alt for kort tid, lyder kritikken over en bred kam.

Fiskere: Høring af fiskerilov bør forlænges

Der er sendt et forslag til ny fiskerilov i høring til den 24. januar, men høringsfristen bør udskydes. Det var budskabet ved et fisker- og fangermøde i Sisimiut, hvor Sermitsiaq.AG var med.